Taalcursussen

Op deze pagina vindt u het actuele cursusaanbod voor het cursusjaar 2015-16. De jaarcursussen (20 of 25 lessen) gaan in september van start. Dat geldt ook voor de kortere cursussen (9 lessen), die gedurende het jaar meerdere malen worden aangeboden.

Alle cursussen worden in samenwerking met 
Babel aangeboden. Babel is expert op het gebied van taal- en communicatietrainingen in Utrecht. Het actuele aanbod vindt u op de website van Babel. Daar vindt u o.a. informatie over inschrijven, de behandelde stof, de aan te schaffen boeken (die niet in de cursusprijs zijn opgenomen), het lesrooster en de leslocatie (Nieuwegracht of University College). 


De lange cursussen hebben een omvang van 25 lessen, de korte cursussen bestaan uit 9 lessen. De lessen duren 1 uur en 45 minuten. De Verdiepingscursus Italiaans Gevorderden bestaat uit 20 lessen van 1 uur en 45 minuten.

Het niveau van de cursussen is bepaald aan het hand van het Europees Referentiekader.

Juni en juli - Zomercursussen Italiaans in Rome
Dit jaar organiseert de Utrecht Summer School i.s.m. Babel Talen en Dante Utrecht weer cursussen Italiaans in Rome, onder leiding van Carlo Giordano, die jarenlang cursussen Italiaans heeft verzorgd bij Babel, Dante en de Universiteit Utrecht. Er worden cursussen gegeven op twee niveaus: beginners plus (A2) en en gevorderd (upper intermediate, B2).

De cursussen lopen van 20 juni tot 1 juli en van 4 juli tot 15 juli. Beide cursussen worden in beide periodes gegeven.
Prijs: € 700 incl. accommodatie in Rome.

Meer informatie is hier te vinden:
Beginners plus, eind juni
Beginners plus, begin juli

Heeft u inhoudelijke vragen? Bijvoorbeeld over uw niveau? Mail dan naar: taalcursussen@danteutrecht.nl. Voor praktische/logistieke vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving of de betaling, mailt u naar info@babel.nl.

Inschrijven kan via dit formulier.