Lid worden

Wilt u lid worden? Dan ontvangt u ons digitale blad de Notiziario vier keer per jaar en krijgt u korting op lezingen en cultuurcursussen.
Het verenigingsjaar loopt van augustus tot en met juli. Het lidmaatschap kost 24,-- voor individuele leden en 30,-- voor een duolidmaatschap.
Lid worden kan door uw naam- en adresgegevens te mailen naar aanmelding@danteutrecht.nl, onder vermelding van het soort lidmaatschap. 

De contributie kunt u overmaken naar IBAN NL58INGB0005939256 t.n.v. Dante Alighieri Utrecht o.v.v. contributie en naam.
Bij vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris via de pagina Contact.
Taalcursisten genieten voor de duur van de cursus de voordelen van het lidmaatschap.