Activiteiten

Donderdag 18 januari 2018 - Lezing - "Maarten en Christina: Schijn en werkelijkheid in het Rome van de 16e/17e eeuw"
(In samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Utrecht)
Door Christiaan Caspers, docent klassieke talen en auteur. 
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, Utrecht
Tijd: 20:00
Kosten: Gratis voor Dante leden en Babel cursisten, introducés 5 euro
Aanmelden: Stuur een e-mail naar secretariaat@danteutrecht.nl

Een bezoek aan Rome is voor iedere reiziger een hoogstpersoonlijke ervaring. In deze lezing gaan we de belevenissen na twee noorderlingen wier reactie op de Eeuwige Stad wel heel sterk uiteen liep. Maarten Luther belandde in het Rome van Paus Julius II: de stad waarin Rafael en zijn tijdgenoten, in opdracht van Julius en diens bankier Agostino Chigi, alles op alles zetten om de aanstaande reformatie af te wenden. ‘Ich glaubte alles’, zou Luther later zeggen, ‘was daselbst erstunken und erlogen war’(‘Ik geloofde alles, hoe verstonken en gelogen het ook was.’). Ruim honderd jaar later maakte Christina, de ex-koningin van het protestante Zweden, haar opwachting als bekeerling van de katholieke kerk. Rome onderging op dat moment net een nieuwe gedaantewisseling, onder toezicht van de bouwlustige Paus Alexander VII. Nu waren het de architect Borromini en de alleskunner Bernini die hun spel met schijn en werkelijkheid mochten spelen, ter eer en glorie van de in zijn bestaansrecht bedreigde Moederkerk. In de uitvoerig geïllustreerde lezing passeren tal van bekende en minder bekende monumenten en kunstvoorwerpen de revue.


Woensdag 22 november 2017 - Lezing - "Non si muove una foglia… op reis door Apulië en Basilicata"
Door Gregor Dijkhuis, oud docent en schoolleider.
Plaats: Janskerkhof 30A, Utrecht
Tijd: 20:00 uur
Kosten: Gratis voor Dante leden en Babel cursisten, introducés 5 euro
Aanmelden: Stuur een e-mail naar secretariaat@danteutrecht.nl

Apulië en Basilicata, in de laars van Italië, zijn vaak ook letterlijk beschouwd en behandeld  als achtergebleven gebied. Dat begint al met de Romeinen, voor wie Brindisium het einde van de Via Appia is – en alleen van belang als de meest zuidelijke haven. 
De strategische ligging van de havensteden aan de Adriatische Zee is ook voor de Byzantijnen het belangrijkste motief om zo lang mogelijk weerstand te bieden aan de Normandiërs, die vanaf het jaar 1000 naar deze streken trekken. 
Onder de heerschappij van de Normandiërs en de Hohenstaufen bloeit de regio krachtig op, en wordt een belangrijk economisch en politiek centrum van het Koninkrijk Sicilië van de 12e en 13e eeuw. 

Dit gedeelte van de Mezzogiorno staat centraal in de lezing van woensdag 22 november. U wordt meegenomen in het kielzog van de Normandiërs en maakt in woord en beeld een reis door Apulië en Basilicata, langs hoogtepunten van historisch, cultureel en toeristisch belang. 
Ook de keerzijde van de streek wordt uitgebreid besproken: eeuwenlange onverschilligheid en economische achterstelling hebben diepe sporen achtergelaten. Tot ver in de 20e eeuw behoorde dit gedeelte van Zuid-Italië tot de armste, meest miserable gebieden van Europa. Met alle gevolgen van dien, zoals een onthutsende groei van de mafia. Door het afnemende aantal spectaculaire moordpartijen zou het kunnen lijken dat de mafia de laatste jaren op zijn retour is – maar dat is maar schijn. Het zijn gouden tijden voor de mafia. Zeker ook voor de Sacra Corona Unita, de Apulische tak van de mafia.  

Donderdag 15 juni 2017 - Pirandello-voordracht door acteur Joop Keesmaat
20 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt. Leden en taalcursisten Dante/Babel gratis, introducés 7,50

De Stichting Pirandello organiseert een voordrachtstournee van acteur Joop Keesmaat. In het (voorlopige) programma staan de ‘Novellen voor een jaar’ (uit de schitterende 16-delige Nederlandse uitgave van Coppens & Frenks) 
centraal. Keesmaat leest een aantal verhalen van Pirandello voor onder de voorlopige werktitel ‘Italiaanse (Siciliaanse) hartstochten’. Hij begeleidt de verhalen met door hemzelf gekozen muziek.

Zie ook de flyer van de voorstelling.Donderdag 13 april 2017 - Lezing 'Frederik II - Stupor Mundi'
Door Gregor Dijkhuis, oud-docent en schoolleider.
20 uur, Janskerkhof 30. Leden en taalcursisten Dante/Babel gratis, introducés 5,--

Frederik II van Hohenstaufen (1194-1250) is een van de meest geniale en fascinerende persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Een levende legende die door zijn tijdgenoten “Stupor Mundi” werd genoemd (“hij die de wereld versteld doet staan”). F
rederik II  was koning van Sicilië en Duitsland, en keizer van het Roomse Rijk. Daarnaast was hij ook: gerenommeerd geleerde en wetenschapper, geniaal hervormer, beschermer van de kunsten, talenwonder, kastelenbouwer, en een permanente doorn in het oog van de Kerk.

Tot drie keer toe werd Frederik geëxcommuniceerd. Desondanks bleef hij gewoon aan de macht. Een eigengereide vorst, die de enige vreedzame kruistocht van de geschiedenis op zijn naam heeft staan: de meest succesvolle van alle kruistochten – maar ook de minst bekende en minst gewaardeerde.
W
ie was die man met zijn exotische levensstijl, die de eerste staatsuniversiteit stichtte en een ongeëvenaard handboek schreef over de valkenjacht? Die honderden kastelen liet bouwen – waaronder het raadselachtige Castel del Monte - maar slechts één kerk? 

In 2015, precies 800 jaar na zijn koningskroning in Aken, is bij Uitgeverij Aspekt zijn biografische kroniek over Frederik II verschenen. “Stupor Mundi” – Kroniek van een eigenzinnige Keizer. Exemplaren zijn na afloop van de voordracht verkrijgbaar (€ 22,95).

Donderdag 2 maart 2017 - Lezing 'Wegbereiders van Caravaggio: de schilders van de Renaissance in Brescia (Moretto, Romanino, Savoldo)'
Door dr. Stefano Giani. Deze lezing sluit aan op de tentoonstelling 'In het hart van de Renaissance' in het Rijksmuseum Twenthe
20 uur, locatie: Janskerkhof 30. Leden en taalcursisten Dante/Babel gratis, introducés 5,--

Dinsdag 10 januari 2017 - Lezing 'Augustus en Mussolini'

Door dr. Angelique Notermans. I.s.m. het Nederlands Klassiek Verbond
20 uur, Oudegracht 270 (Doopsgezinde Kerk), aanmelden niet nodig.

Twee mannen, één gedachte: de alleenheerschappij over een wereldrijk. In het eerste deel van de lezing bekijken we van welke vormen van propaganda Augustus zich bediende om zijn macht te legitimeren. Twee monumenten die in dit verband uitgebreide aandacht vereisen, zijn de Augustus van Prima Porta en de Ara Pacis. Ook wordt kort ingegaan op andere vormen van propaganda die Augustus toepaste.
In het tweede deel van de lezing staat die andere grote leider van Italië centraal, Mussolini. Zijn grote voorbeeld was Augustus en in zijn propaganda grijpt hij veelvuldig terug op de Klassieke Oudheid. Aan de hand van een “bezoek” aan het Foro Italico en de wijk EUR proberen we inzicht te krijgen in de propaganda van Mussolini en zijn gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid.

Donderdag 24 november 2016 - Lezing '1001 Italiani. Storia e storie di italiani nei Paesi Bassi'
Door Daniela Tasca, auteur van het gelijknamige boek
Zie ook de website van het project en het boek.
20 uur, Janskerkhof 30a, leden gratis, niet-leden 5,-, aanmelden niet nodig.

https://sites.google.com/site/danteutrecht/lezingen/tasca.jpgSamenvatting van de uitgever: "Al eeuwen komen Italianen naar Nederland, als bankiers, kunstenaars, instrumentmakers, sierstucwerkers, schoorsteenvegers, terrazzowerkers, ijsmakers en pizzabakkers. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de charmante Italiaanse mannen vooral hierheen om in de industrie werken. Ze leefden en trouwden hier en lieten hun voornemens om terug te keren naar het moederland varen. Nederland zat te springen om arbeidskrachten, in Italië was geen werk. De Italianen bleken de wegbereiders van de grote mediterrane migratie, ze stonden aan de wieg van de multiculturele samenleving. Na hen zijn nog veel meer Italianen naar Nederland gekomen: uitwisselingsstudenten, expats en wetenschappers kwamen, werden verliefd op Nederland, en bleven. Hoe verging het de Nederlandse Italianen en hun nazaten? Wat bindt hen aan ons land? Wat is hun bijdrage aan de Nederlandse cultuur? Daniela Tasca dook in de literatuur, zocht in private en openbare archieven en sprak met Italiaanse Nederlanders. Ze schetst het beeld van een diverse gemeenschap, gehecht aan de eigen identiteit en flexibel genoeg om geïntegreerd te zijn."


Woensdag 28 september 2016 - ALV en filmvertoning 'Sostiene Pereira'
Janskerkhof 30a. 19 uur: ALV; 20 uur: feestelijke seizoensopening met hapjes, drankjes en de film 'Sostiene Pereira', naar het boek van Antonio Tabucchi, met Engelse ondertiteling. In deze film speelt o.a. Marcello Mastroianni mee. Hier vindt u een trailer.
Aanmelden niet nodig.


Donderdag 23 juni 2016 - Lezing oud-Italiëcorrespondent Bas Mesters

over zijn boek Italiaanse Streken. Een Romeinse wandeling door een land op drift
Aanvang 20.15 uur - aanmelding via aanmelding@danteutrecht.nl - niet-leden betalen 5,-- - Drift 25, zaal 002. Zaal open vanaf 20 uur. Let op: ingang via Drift 27!


Tekst: www.basmesters.nl
Als Rome valt, struikelt Europa, zo weet men in Berlijn, Brussel en Parijs. En Rome wankelt. Italië beleeft de grootste economische en morele crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De staatsschuld groeit. De maffia rukt op. Corrupte politici weten van geen wijken en de liefde voor Europa bekoelt.

Ruim een decennium was Bas Mesters als correspondent getuige van de worstelingen van Italië. “Ongelooflijk” was in die tijd zijn meest gebruikte woord, in positieve en negatieve zin. In Italiaanse streken wandelt hij door Rome en reist bij elk plein, palazzo of kerk in gedachten door naar streken en personen die hij de afgelopen twaalf jaar bezocht. In deze veelkleurige ontmoetingen met politici, maffiabestrijders, schrijvers, filmdiva’s, priesters, ondernemers, artsen, edelen en onderwijzers analyseert hij de Italiaanse volksziel en de kansen om de crisis te boven te komen.

Italianen, zo blijkt, zijn geen fantasten, maar realisten. Ze doorgronden het leven als geen ander, én ze leerden hun overheersers te slim af te zijn. Europa is gewaarschuwd: het kan niet zonder Italiaanse streken.


Dinsdag 10 mei 2016 - Presentatie graphic novel "Sostiene Pereira"
van Marino Magliani (auteur) en Marco D'Aponte (illustrator)
Aanvang: 20 uur, Janskerkhof 30 - In samenwerking met de opleiding Italiaans van de Universiteit Utrecht
voertaal Italiaans

L'autore Marino Magliani, residente in Olanda, e Paolo di Paolo, scrittore di tra gli altri "Mandami tanta vita" (2013) e conoscitore di Antonio Tabucchi, parleranno di questo adattamento del capolavoro di Antonio Tabucchi.

Uit het persbericht van de uitgever: 

Dal romanzo Premio Campiello nel 1994 di Antonio Tabucchi, uno dei massimi autori contemporanei italiani un graphic novel che racconta la vita dell’antieroe per eccellenza. Pereira è il tipico antieroe mediocre, incapace di immaginarsi fuori dal suo quieto vivere, del tutto inavvertito degli effetti del regime in cui soffoca il Portogallo dove vive. Il contatto con un giovane idealista innesca però una spirale di eventi che segnerà profondamente l’uomo, generando cambiamenti inaspettati nel suo animo e facendo scoccare la scintilla che gli farà prendere coscienza del dramma circostante e lo costringerà a uscire dal suo bozzolo e compiere azioni dalle estreme conseguenze.Woensdag 13 januari, 27 januari en 3 februari 2016 - Lezingencyclus over Rome door Marc Permeke
Locatie: Janskerkhof 30, 20 uur. De lezingen zijn los te volgen (entree 7,50 voor leden/taalcursisten en 10,- voor introducés) of als cyclus (entree 20,- voor leden/taalcursisten en 27,50 voor introducés). Belangstellenden kunnen zich aanmelden op aanmelding@danteutrecht.nl. Betaling gaarne op onze rekening: NL58INGB0005939256 t.n.v. Dante Alighieri Utrecht o.v.v. naam deelnemer en 'Rome' (Desgewenst kunt u ook ter plekke contant betalen).

Het programma is als volgt:

In deze driedelige cultuurhistorische cursus komen drie zeer interessante en belangrijke perioden uit de geschiedenis van Rome aan bod: de Romeinse Keizertijd, de Renaissance en de Barok. Gekeken wordt naar de personen die een essentiële rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling, uitbreiding en verfraaiing van de stad, zowel opdrachtgevers, architecten als kunstenaars. Centraal staan architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook aspecten van bv. de politieke situatie en het dagelijkse leven passeren de revue.

1. Romeinse Keizerrijk (27 v.Chr. - 476 n.Chr.)
Het Romeinse Keizerrijk (Imperium Romanum), is feitelijk de laatste fase van het Romeinse Rijk. In 2014 herdachten we het feit dat de eerste Romeinse keizer, Caesar Augustus, 2000 jaar geleden stierf. Hoe belangrijk is hij voor Rome en het Romeinse rijk geweest? Andere keizers die hun stempel op de stad hebben gedrukt zijn o.a. Nero, Vespasianus, Titus, Trajanus, Hadrianus, Diocletianus en Constantijn de Grote. We maken kennis met keizersfora, paleizen (w.o. Villa Hadriana in Tivoli), tempels (o.a. Pantheon), (amfi)theaters, badhuizen, circussen, triomfbogen en basilica’s. Getoond wordt ook welke rol ze in de toenmalige maatschappij hebben gespeeld.

2. Rome in de Renaissance (ca.1440 - ca.1530)
Hoewel Florence bekendstaat als de ’geboorteplaats van de Renaissance’, biedt Rome een groot aantal bijzondere voorbeelden in deze vernieuwende stijl, die teruggaat tot de Klassieke Oudheid. Vooruitstrevend in dit opzicht zijn de pausen Nicolaas V, Sixtus IV, Alexander VI, Julius II en Leo X. Zij hebben beroemde architecten als Bramante, Leon Battista Alberti, Antonio da Sangallo en kunstenaars als Fra Angelico, Pinturicchio, Michelangelo, Rafaël, Botticelli, Perugino aangetrokken. Hoogtepunten o.a. zijn de door Rafaël gedecoreerde pauselijke vertrekken in het Vaticaan en de fresco’s van de Sixtijnse kapel. Maar niet minder fraai zijn de prachtige kerkjes van Santa Maria del Popolo, Sant’Agostino en Santa Maria della Pace met hun kunstschatten. Of het tempeltje (Tempietto) van Bramante dat niet onder doet voor een bouwwerk uit de Klassieke Oudheid. Ten slotte laten adellijke families als Della Rovere en Farnese hun stadspaleizen in grootse stijl bouwen en decoreren. Rome krijgt in deze periode opnieuw de grandeur die het daarvoor verloren had.

3. Het Barokke Rome (ca.1600 - ca.1750)
In Rome bevindt zich de wieg van de Barok. Deze stijlperiode staat in het teken van de gevolgen van de Contra-Reformatie als reactie op de Reformatie van o.m. Luther. Er ontstaat een nieuwe kerkvorm die o.m. kenmerkend is voor de religieuze orde van de Jezuïeten. Een uitbundige vormentaal zowel extern als intern toont de pracht en praal van de Rooms-Katholieke Kerk. Schilders kunnen zich uitleven in ruimtelijk-ogende fresco's in de interieurs van deze kerken. Onbetwist hoogtepunt is het plafond van de hoofdkerk van de Jezuïeten, Il Gesú. Pausen als Urbanus VIII (Barberini) en kardinalen zijn belangrijke opdrachtgevers. Het stadsbeeld wordt ingrijpend gewijzigd door bouwmeester en beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini, een geniale duizendpoot, en zijn grote rivaal architect Francesco Borromini (San Carlo alle Quattro Fontane). Stedenbouwkundige ingrepen zorgen voor lange zichtassen en pleinen (Sint Pietersplein), die verrassen door barokke fonteinen zoals de Vierstromenfontein op Piazza Navona. Stadspaleizen van o.m. de families Barberini en Chigi verhogen het aanzien van de adel.
In de schilderkunst slaat Caravaggio een revolutionaire weg in met zijn uitermate realistische schilderijen, waarvan enkele topstukken nog op de oorspronkelijke plaats in Romeinse kerken te bewonderen zijn. En natuurlijk niet te vergeten de beeldhouwwerken van Bernini in Museum Villa Borghese. Kortom, er valt in het barokke Rome nog veel te ontdekken en te genieten.

Donderdag 12 november 2015 - Sophonisba, altera Dido? Liefdesvuur en zelfmoord in Petrarca’s Africa
Een lezing door classicus Siward Tacoma, i.s.m. het Nederlands Klassiek Verbond
20 uur, Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, leden gratis, introducees €5,--
Deze lezing vervangt de lezing 'Rioollucht en ratten' van Gemma Jansen.

Francesco Petrarca (1304-1374) schreef en schaafde jarenlang aan een Latijns epos over de beslissing van de Tweede Punische Oorlog, onder veldheer Scipio. Op veel manieren wist Petrarca zich daarbij verbonden met Vergilius'oer-Romeinse epos Aeneis; de Africa is een tekst waarin traditie en vernieuwing, imitatie en emulatie, steeds een rol spelen.
We bezien de rol die de Carthaagse prinses Sophonisba, de dochter van Hasdrubal, in dit epos speelt. Livius schreef over de opmerkelijke lotgevallen van deze mooie jonge vrouw, die aanvankelijk met een Carthaagse en later met een Romeinse bondgenoot trouwde en die zelfmoord verkoos boven vernedering. Petrarca beschouwde haar verhaal als het pathetice materie fundamentum ('dramatisch basismateriaal') van zijn epos. In hoeverre deze 'nieuwe Dido' haar mythologische voorbeeld volgde, valt echter te bezien. Thema's als passie, zelfbeheersing, plichtsgetrouwheid, eer en opofferingsgezindheid worden onder de handen van de christelijke humanist Petrarca (die, dat mogen we niet vergeten, in zijn Laura een vrouwelijk dichtersideaal bezong) gevormd tot een fascinerend amalgaam.

Siward Tacoma is docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium Leiden.

Woensdag 14 oktober 2015 - Openingsavond met Italiaanse maaltijd en vertoning van de film "Italy, love it or leave it"
Janskerkhof 30, 20.15 uur
Voorafgaand: maaltijd met linzensoep uit Le Marche, 19 uur, kosten 10,-- p.p.
Opgeven voor de maaltijd kan op het adres aanmelding@danteutrecht.nl

Italy, love it or leave it.ARCHIEF

Donderdag 4 juni 2015, 20 uur
Optreden Serenatella
Op 4 juni zal het duo Serenatella (Alessandra Serena – zang, accordeon, 
Nelleke ter Berg – gitaar, zang) traditionele Italiaanse (volks)liedjes uit verschillende Italiaanse regio's ten gehore brengen met vooral een lach en her en der een traan. In de pauze zijn er hapjes en drankjes. Wilt u een voorproefje zien? Zie YouTube

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, 20-22 uur - leden/taalcursusten/studenten 10,- en niet-leden 15,-
Aanmelden via aanmelding@danteutrecht.nl 

Programma

 Lassatece passa’  trad. Rome
 La povera Cecilia  trad. Rome, kleine ballade
 A tocchi, a tocchi  trad. Rome
 L'uva Fogarina  druivenoogst, Emilia Romagna
 Dormi, mia bella  trad. Trento (Gardameer), wiegenlied
 Lu me scecco  trad. Sicilië
 Cola Pisci trad. Sicilië, ballade
 Bella Ciao trad.Noord-Italië
 Michelemmà  trad. Napels, meezingliedje
 Pauze 
 A la renella  trad. Rome
 Chitaratella  1938, Rome, Bonagura/Ruccione
 Sinnò me moro Rustichelli
 Barcarolo romano   Rome, P.Pizzicaria/R.Balzani
 Chitarra romana  Rome, Bruno/Lazzaro, tango
 Canzone da due soldi  Donida, Labati/Perotti

Woensdag 18 februari 2015, 20 uur
Literaire avond met de schrijvers Marino Magliani en Alberto Prunetti
Janskerkhof 30 - voertaal Italiaans - aanmelding is niet nodig
Gratis voor leden, taalcursisten en studenten - niet-leden 7,50

Marino Magliani (Dolcedo, 1960) verliet op jonge leeftijd zijn geboortestreek Ligurië om een avontuurlijk leven te leiden in Zuid-Amerika en Spanje. Sinds meer dan twintig jaar woont hij in IJmuiden. Hij is auteur van vele boeken, waaronder La spiaggia dei cani romantici (vertaald als Het strand van de romantische honden) en Il volo del colibrì (vert. De vlucht van de kolibrie, Prometheus). Ook schreef hij Amsterdam è una farfalla, een ontdekkingstocht door de hoofdstad per fiets, met zijn vertaler Roland Fagel als gids.

Alberto Prunetti (Piombino, 1973) publiceerde de romans Potassa (2003) en Il fioraio di Perón (2009). In 2012 volgde zijn grote doorbraak met Amianto. Una storia operaia, over een arbeider die sterft aan een asbestziekte en diens zoon die op zoek gaat naar gerechtigheid. Amianto leverde hem in 2013 de prijs van beste schrijver van Toscane op. Hij levert bijdragen aan o.a. Carmilla on line, La Repubblica en Il manifesto.

Donderdag 8 januari 2015 (samen met NKV Utrecht), 20 uur 
'Sicilia Greca e Romana', door Marc Permeke 

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht 

Sicilië kent talloze gezichten, wat niet zo verwonderlijk is gezien de diversiteit aan volkeren die op het schitterend gelegen eiland hebben gewoond. Maar het zijn bij uitstek de Grieken en Romeinen geweest die een onuitwisbare invloed op de toenmalige maatschappij en het dagelijkse leven hebben gehad. Wat is daar anno 2014 nog van over? Waar op Sicilië vinden we restanten van die cultuuruitingen? Maar ook de volgende vragen verdienen een antwoord. Hoe komt het dat de Griekse kolonisten op Sicilië zo’n bloeiende cultuur hebben ontwikkeld die zelfs de afgunst van het moederland heeft opgewekt? Welke volkeren belemmerden de Grieken in deze ontwikkeling en waarom kozen zij Trinacria als verblijfplaats? Wat hebben o.m. Archimedes, Aischylos en Plato met het eiland te maken? Welke rol speelde het eiland in het machtige Romeinse Rijk? Welke goden en godinnen uit de Klassieke periode zijn nauw met Sicilië verbonden en zijn beroemd vanwege hun avonturen en verhalen? Deze presentatie biedt een boeiend overzicht van de rijke geschiedenis en cultuur van Sicilië van de 8e eeuw v.Chr. tot en met de 5e eeuw n.Chr. en wordt geïllustreerd met talloze afbeeldingen. Kortom, een inspirerende reis die u zal verwonderen, inspireren en mogelijk verleiden tot een bezoek.

Donderdag 27 november 2014, 20-22 uur 
‘Sicilia spagnola e barocca’, door Marc Permeke 
Door Marc Permeke - locatie: Janskerkhof 30 - voertaal Nederlands
Leden/taalcursisten gratis, niet-leden 7,50 - aanmelding@danteutrecht.nl

In de Siciliëlezing 'Sicilia spagnola e barocca' zal Marc Permeke ingaan op de cultuurhistorische ontwikkeling vanaf de 13e eeuw (na Federico II von Hohenstaufen) tot en met de 18e eeuw. Achtereenvolgens komt Sicilië onder het bewind van Charles d’Anjou en Pietro III d’Aragona om daarna te worden ingelijfd in het rijk van Ferdinand van Aragòn en Isabella van Castiglia. Vanaf 1516 maakt Sicilië deel uit van het Spaans Habsburgse rijk van Karel V en zijn zoon Filips II. In de 18e eeuw regeren Savoye, Oostenrijk en Napoli er voor korte tijd. 
Aan de hand van talloze afbeeldingen zien we hoe kunsthistorische stromingen als gotiek, renaissance en barok zich op het eiland hebben gemanifesteerd. Uitgebreid zal de barok in de schilderkunst, de beeldhouwkunst en vooral in de architectuur aan de orde komen. 

Donderdag 30 oktober 2014, 20-22 uur 
Palloni di carta: libri e calcio in una prospettiva letteraria e socioculturale
Door Carlo Giordano en Darwin Pastorin – Janskerkhof 30 – voertaal Italiaans
Leden gratis, niet-leden 7,50 - aanmelding@danteutrecht.nl

Il calcio è diventato ormai da tempo un elemento importante delle nostre vite, del nostro immaginario, della nostra società. Secondo alcuni, è “la cosa più importante tra le cose non importanti”. Secondo lo storico Paul Ginsborg una delle ragioni del successo del calcio nella società è il fatto che questo sport è un perfetto tramite tra l’infanzia e la vita adulta; permette quindi una passaggio meno radicale in un primo momento e un ritorno all’infanzia in un secondo. Comunque lo si voglia definire e qualunque cosa si pensi sul calcio, è innegabile che fa parte ormai della quotidianità di ‘tutti’ gli italiani (e non solo) e conoscerlo, saperlo descrivere, condividerne il linguaggio significa entrare a pieno titolo nella cultura e nella storia del Bel Paese. 

Carlo Giordano (docente a contratto presso l’università di Utrecht) e Darwin Pastorin (giornalista sportivo italo-brasiliano, scrittore e critico letterario, direttore di La7 Sport, Telepiù, vicedirettore di Tuttosport, editorialista de Il Manifesto, La Stampa, L’Unità) parleranno del rapporto tra il calcio e la società, da una prospettiva didattica e letteraria, il primo essendo autore de L’italiano nel pallone, il primo libro per praticare e migliorare l’italiano attraverso il calcio, il secondo autore di numerosi libri sul calcio (I portieri del sogno, Einaudi, Storie e miti dei mondiali, con Gianni Minà, Cosimo Panini Editore, La mia Juve, Priuli e Verlucca). 


Donderdag 9 oktober 2014, 20 uur 
Seizoensopening met borrel en korte lezing over Luciano Emmer
Lezing door Roland Fagel, vertaler van literaire en historische boeken
Leden gratis, niet-leden 7,50 - aanmelding@danteutrecht.nl

Volgens Roland Fagel is Luciano Emmer (1918-2009, foto links) de meest onderschatte Italiaanse regisseur. Op YouTube stuitte Fagel op films van hem - waaronder zijn debuut Domenica d'agosto uit 1950 met Mastroianni en Parigi e sempre Parigi uit 1951, waar een groep Italianen naar een wedstrijd van het nationale elftal gaat, maar verdwaalt in een nachtclub waar Yves Montand staat te zingen. In de Bassani-verfilming Le ragazze di piazza di spagna speelt Bassani zelf de professor die het verhaal vertelt van de drie modinettes.

Fagel zal aan de hand van een aantal fragmenten uit het oeuvre van Emmer illustreren waarom hij zo'n belangrijk regisseur was - dit alles onder het genot van een hapje en een drankje om het culturele Dante-seizoen mee te openen.


 12 juni 2014 - Serata ligure
Feestelijke avond met driegangenmenu en lezingen over Ligurië
Op 12 juni organiseren wij een feestelijke avond met een Ligurisch tintje. Dat tintje komt terug in twee korte lezingen, door docent Italiaanse taal en cultuur Carlo Giordano en de in IJmuiden woonachtige Italiaanse schrijver Marino Magliani, maar ook in een deel van het driegangenmenu dat we serveren: daarin mag pasta met verse pesto genovese natuurlijk niet ontbreken. Giordano en Magliani zullen het in het Italiaans hebben over de cultuur, literatuur en muziek van de regio.

Plaats: Janskerkhof 30

Tijd: van 19.00 – 22.00 uur

Prijs: 7,50 voor leden, 12,50 voor niet-leden

Aanmelden is nodig en kan via aanmelding@danteutrecht.nl14 januari 2014 - lezing “Roma Mussoliniana, een metamorfose van de Eeuwige Stad tijdens het Interbellum”
I.s.m. het Nederlands Klassiek Verbond, door dr. Jan Spoelder, oud-rector en oud-leraar Klassieke Talen te Overveen
20 uur, Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

In de periode 1922-1943 onderging Rome onder Mussolini een ware  gedaantewisseling.  Geïnspireerd door de ideologie van de Romanità verheerlijkte Il Duce het oude Rome ten tijde van keizer Augustus (in 2014 wordt zijn 2000ste sterfjaar herdacht!) en had hij een toekomst voor ogen die zou aansluiten bij dit roemrijke verleden. Deze cultuurpolitiek  had tot gevolg dat het aanzien van Rome binnen twee decennia wezenlijk veranderde door grootse projecten, zoals het blootleggen van het Largo Argentino, de aanleg van de Via del Mare en Via dell' Impero, het vrijmaken van het Mausoleum van keizer Augustus en de heroprichting van de Ara Pacis. Hele woonwijken moesten wijken om dit te realiseren. Daarnaast werden er in deze jaren indrukwekkende bouwprojecten ontwikkeld, variërend van de aanleg van het Foro Mussolini (nu: Foro Italico) tot de bouw van het Colosseo Quadrato, als blikvanger van de pas in de jaren vijftig voltooide wijk EUR. In architectonisch opzicht gingen moderniteit en klassieke oudheid hierbij hand in hand. Mede aan de hand van eigentijds beeldmateriaal wordt nader ingegaan op deze metamorfose tijdens het Interbellum, die nog altijd in hoge mate bepalend is voor ons beeld van de Eeuwige Stad.

9 januari 2014 - lezing "La canzone popolare dell’emigrazione"
In samenwerking met de Universiteit Utrecht.
Door dr. Matteo Brera (docent aan de University of Edinburgh).
20.15 uur, Janskerkhof 30, entree 2,50 (leden) en 7,50 (niet-leden)
Aanmelden gewenst – aanmelding@danteutrecht.nl

Dal 1871 al 1976, quando il saldo dell’emigrazione italiana ritornò per la prima volta in attivo, partirono in 26 milioni. Esattamente quanti popolavano la Penisola al momento dell’Unità. Se ne andavano perché le condizioni socio-economiche di gran parte dello Stivale appena liberato dallo “straniero” erano disperanti e il valore della vita umana valeva poco meno di una pecora. E così, sull’onda di quella rabbia che è solo di chi deve lasciare il proprio paese per cercare fortuna all’estero, a casa di quegli “stranieri” spesso deprecati, esplodeva, nell’Italia “in viaggio” di fine Ottocento e inizio Novecento, la massiccia produzione di canti dell’emigrazione. Attraverso la lettura e l’ascolto di alcuni testi significativi, questo intervento proporrà un affresco della storia del canto popolare dell’emigrazione italiana e delle sue implicazioni, culturali, politiche e sociali.

28 november 2013 - lezing "La ricchezza culturale della Sicilia: Dai Greci ai Normanni"
Door Marc Permeke. Toegang voor de lezing van 28 november: 2,50 voor leden, 7,50 voor niet-leden.
Locatie: Janskerkhof 30, aanvang 20 uur. Aanmelden via aanmelding@danteutrecht.nl

"Nella mia conferenza ‘Dai Greci ai Normanni’ ho inquadrato lo sviluppo storico e culturale dalla colonizzazione greca fino alla Monarchia Sicula dei Normanni (12/13 secolo). Con la ‘visita virtuale’ ai resti e monumenti di questi popoli e delle loro culture l'ascoltatore si rende conto delle potenzialità turistiche della Sicilia. Un'opportunità unica per arrivare a concretizzare una visita reale all'isola.
    Nella presentazione spiego le ragioni della colonizzazione greca della Sicilia e l’invidia della terra madre la Grecia. Tante legende mitologiche si svolgono sul territorio siciliano come l’incontro d’Ulisse e Polifemo e la storia di Demetra e Persefone. Inoltre scopriamo i grandiosi monumenti greci come templi dorici, teatri ed arie sacre a Siracusa (Orecchio di Dionisio), Agrigento, Selinunte e Segesta.
    Successivamente i Romani hanno conquistato la Sicilia ma per altri motivi. L’isola veniva considerata ‘il granaio di Roma’. Il culmine della loro presenza è senz’altro la Villa del Casale di Piazza Armerina con i suoi famosi mosaici (3.500 m²).
    Nel nono secolo l’arrivo dei Saraceni con l’introduzzione di tanti prodotti agricoli ha cambiato molto la fisionomia della terra siciliana. Ancora oggi per esempio si nota la presenza araba nei famosi dolci siciliani. Prova la squisita Cassata siciliana o la Frutta di Martorana. Nelle città siciliane l’influenza araba è anche rintracciabile negli edifici costruiti dai Normanni.
    Nel 1071 la Sicilia venne liberata da un’armata cristiana normanna guidato da Ruggero d’Altavilla e venne stabilito il Regno di Sicilia. La combinazione della cultura araba, normanna e bizantina è unica nel mondo. La Capella Palatina nel Palazzo dei Normanni a Palermo e il Duomo di Monreale, riccamente decorato da splendidi mosaici bizantini, sono testimoni di questa fusione culturale."

Over de spreker: Per vari motivi sono molto legato all’Italia. Dopo un soggiorno a Roma (1974-1977), ho vissuto a Taormina dal 1980 fino al 1984 lavorando come guida turistica per gite culturali in tutta la Sicilia. Al ritorno in Olanda ho approfondito la mia conoscenza storica e culturale della Sicilia seguendo il corso a tempo parziale di Storia dell’Arte all’Università di Leiden. Dal 1989 fino al pensionamento (giugno 2012) ho lavorato come professore nel dipartimento Tourism Management Studies al NHTV (Ned.Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) Breda University ofApplied Sciences. Le mie specializzazioni erano fra l’altro il turismo culturale, la storia dell’arte, la guida professionale e l'organizzazione di molti viaggi di studio.

17 oktober 2013 - Openingsborrel
Feestelijke opening van het seizoen 2013-2014 met hapjes en drankjes. Wij vertonen daarbij fragmenten uit de documentaire 'Il Carretto' van Tornatore.
Janskerkhof 30, vanaf 20 uur, toegang gratis voor leden.

8 mei 2013 - 18 uur - Spaghettata Sponsoravond
Tijdens deze avond zal een korte film getoond worden en zal Jeroen Torenbeek u onderwerpen aan zijn 'Italiëquiz'. Deze avond is bedoeld als gezellig samenzijn, om het verenigingsgevoel te vergroten en om een nieuwe categorie leden te lanceren: de 'Amici della Dante', die tegen een hoger lidmaatschapsbedrag kosteloos aan de cultuurcursussen mogen deelnemen. Aanmelden is noodzakelijk en kan alvast via aanmelding@danteutrecht.nl.
Kosten: 17,50 per persoon, incl. antipasti, spaghettimaaltijd, citroentaart en drankjes. Locatie: Janskerkhof 30
Ċ
Dennis Smit,
24 feb. 2017 07:17